Inzicht creëren doormiddel van erp software

Efficiënt objecten meten en beheren

Partner
Normec Rei-Lux
Samenwerking sinds
2020

Normec Rei-Lux is een meetbedrijf dat de stabiliteit van lichtmasten en soortgelijke verankerde objecten, met behulp van een gepatenteerd 3D-meetsysteem, meet. De metingen zijn gericht op het verlengen van de levensverwachting van de objecten, waardoor kosten worden bespaard en onnodige CO2-uitstoot wordt voorkomen. Normec Rei-Lux is sinds 1988 actief in de openbare verlichting en heeft in de Benelux inmiddels meer dan 600.000 masten gemeten. In Nederland maken jaarlijks 300 gemeenten en andere opdrachtgevers gebruik van de diensten van Normec Rei-Lux.

Not a number ontwikkelt samen met Normec Rei-Lux een webbased-applicatie waarin stap voor stap het hele proces wordt gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Informatie wordt overzichtelijk op een tablet aan planners, meettechnici en klanten gepresenteerd.

Import automatisering

In de eerste fase wordt gefocust op het realiseren van een importmodule. In deze import wordt automatisch alle dubbele objecten gefilterd en op inactief gezet op basis van objectnummers en geolocatie. Een belangrijke stap die ervoor zorgt dat alle objecten uniek zijn. Dit is de basis voor alle toekomstige metingen.

Basis applicatie voor objecten weergeven in Google Maps

Na 6 maanden ontwikkelen lanceren we een applicatie waarin objecten worden weergegeven op een Google Maps kaart. Je kunt aangeven of een object gemeten is of waarom deze niet gemeten kan worden. Door te focussen op een minimum viable product kan de eerste versie van het ERP-systeem snel in gebruik worden genomen. Intern wordt deels afscheid van de verouderde werkwijze. Deze basis applicatie is de eerste stap en resulteert in veel tijdswinst voor alle betrokkenen.

Koppeling CRM

Door een koppeling met Perfect View (CRM) wordt het interne proces verder gestroomlijnd. Zodra de status van lead in het CRM wordt aangepast naar voorbereiding zorgt de koppeling dat de projecten naar de meetapplicatie gesynchroniseerd worden. Ingevulde checklists zijn hierdoor zowel in het CRM als in de applicatie in te vullen en verder aan te passen. Het project vindt verder zijn voortgang in de meetapplicatie en status aanpassingen aan het project worden direct terug gesynchroniseerd naar Perfect View.

Planning

Door aan een objecten import eigenschappen toe te voegen worden in de applicatie automatisch groeperingen aangemaakt. Hierdoor is het mogelijk om heel snel een planning te maken wanneer de metingen kunnen worden uitgevoerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gegroepeerd op verkeerssituaties of dat de objecten in de dag of nacht gemeten moeten worden.

Uitwisselen meetstatistieken

Metingen worden op locatie gedaan met een meting apparaat. Door middel van een API realiseren wij een koppeling tussen de hardware en de software. Op basis van een uniek meting-id van het meetobject wordt er een conclusie in vorm van meerdere grafieken uitgelezen in de applicatie. Via de gebruiksvriendelijke invoer in de vorm van een wizard (stappenplan) binnen de applicatie kunnen er conclusies worden gekoppeld aan de meting. Deze conclusies zijn bijvoorbeeld dat er roestplekken aanwezig zijn bij het meetobject of dat er andere mankementen zijn.

Rapportage

Rapportages werden voorheen handmatig gemaakt op basis van data uit de hardware en andere software (Excel). Nu neemt ons ERP-systeem dit over. Van ieder project worden er automatisch statistieken gegenereerd op basis van de gegeven conclusies. Deze statistieken houden onder andere in dat op een gemeten object 6 jaar garantie zit of dat deze binnen 3 maanden moet worden vervangen. Deze rapportages kunnen automatisch geëxporteerd worden in verschillende bestandsvormen zoals PDF of Excel.

Rapportages inzien in het klantportal

Door de API-koppeling met het CRM is alle klantdata in de applicatie bekend. Met deze klantdata kunnen klanten toegang krijgen tot de applicatie door middel van een Magic Link. Klanten moeten hun e-mailadres invullen en krijgen wanneer dit e-mailadres gekoppeld is aan een relatie in het CRM, een link toegestuurd waardoor ze zonder wachtwoord kunnen inloggen. In het klantportal hebben ze een read-only account waardoor ze alle gekoppelde projecten kunnen bekijken, maar niet kunnen bewerken.
De objecten van het project worden weergegeven op een kaart in Google Maps
Praktijk voorbeeld erp systeem in de meetindustrie
Log-in erp systeem Normec Rei-Lux
De webbased applicatie is te gebruiken op zowel een desktop als een mobiel device.
Not a Number heeft voor ons een op maat gemaakte webbased applicatie ontwikkelt waarin ons hele proces (werkvoorbereiding - planning - uitvoering - rapportage) gedigitaliseerd en geautomatiseerd is. Wij zijn zeer te spreken over de samenwerking met Not a Number. Het (kritisch) mee- en vooruitdenken, de prettige communicatie en de snelle service, hebben tot een geweldig eindresultaat geleid. Wij gaan voor een 10 en dat doen zij ook.
Logo Normec Rei-Lux
Jasper van der Zanden
Praktijk gebruik van het maatwerk ERP-systeem van Normec - Reilux
Via de import kunnen eigenschappen aan objecten worden toegevoegd. Hierdoor kan snel een goede planning worden gemaakt.
Normec Reilux voorbeeld van een erp systeem in de meetindustrie
Output van online woning configureren Goedhuis

Online woningen configureren en verkopen

Bekijk de samenwerking